Make your own free website on Tripod.com

Anjung Senama

LUDEK PLANTATIONS
Home
KULIAH SUBUH HAJI AMEER ABDUL AZEEZ
PENANG HERITAGE
PENANG HERITAGE
PENANG HERITAGE
PENANG HERITAGE
PENANG HERITAGE
LADANG DUBLIN
Page Seven Title
Kelab Aeromodelling Ludek
LADANG DUBLIN
CRAIG HOTEL
LUDEK PLANTATIONS

belitanah.jpg

IN THE BEGINNING
 
Kesemua aset aset Ludek Plantations di perolehi oleh Atok Bador dari tahun 1941 hingga tahun 1971.
 
Beliau kelihatan disini memetrai perjanjian jual beli tanah  kelapa sawit yang terakhir di Ulu Serting. 
 

PLAN LOKASI TANAH ADAT DAN TANAH PESAKA

negrisembilan.jpg

jempolb.jpg

 
DAERAH JEMPOL
 
Mukim Serting Ulu
                     
                         Precinct 1: Batu 44, Jalan Pahang. Rezab Melayu
                         Precinct 2: Batu 44, Jalan Pahang. Rezab Melayu

rembaub.jpg

 
DAERAH REMBAU
 
Mukim Tanjung Keling
 
      Precinct 1: Mampong.
       Precinct 2: Kampung Rembau, Rezab Melayu
       Precinct 3: Kampung Senama, Simpanan Melayu
       Precinct 4: Senama
       Precinct 5: Senama
       Precinct 6: Senama
       Precinct 7: Ulu Selemak
 
Mukim Batu Hampar
 
     Precinct 1: Terentang  

tampinb.jpg

 
DAERAH TAMPIN
 
                                   Mukim Repah
 
                                          Precinct 1: Kampung Tanjung Jelawai
 
                                                                               1a
                                                                               1b
                                                                               1c
                                                                               1d